Spartiatis.gr

Στρατιωτικά θέματα-Άμυνα-Διπλωματία-Ασφάλεια!

Έλλειμμα πολιτικής διπλωματίας

Share:

Το μείζον ερώτημα το οποίο αναφύεται εκ του νεοπαγούς δόγματος η «Ουκρανία κείται εγγύς και η Κύπρος μακράν», τι επρόκειτο μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί  δια το συμφέρον του τόπου, δοθέντος εν τω πλαισίω της εύθραυστης ισορροπίας του τρόμου και την ανάφλεξης ενός νεοπαγούς ψυχρού πολέμου ανάμεσα στους συνασπισμούς Ευρώπη-Η.Π.Α εναντίον Ρωσίας-Κίνας-Βραζιλίας-Ινδίας-Νότιας Αφρικής, η Ελλάς το γε νυν έχον καθίσταται, ως είθισται διαχρονικά να καθίσταται προσδεδεμένη προς την  Δύση μακράν.

Φρονώ ότι η βραχεία ανασκόπηση απόπειρας παρέκκλισης εκ της πρόσδεσης προς το «άρμα» των Η.Π.Α-Ευρώπης, παρ’ ολίγον να καταστεί μοιραίο δια την χώρα μας δια τον Ελληνικό λαό ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι δύο τότε κυβερνήσεις, σε διαφορετικές χρονικές συγκυρίες, διοικούνταν από φαινομενικά ιδεολογικά έτερη κομματική διοίκηση.

Τα ως άνω αναφέρω, προς άρση πάσης αμφιβολίας περί τον προσανατολισμό της ταλαίνης Ελλάδος και του καθημαγμένου λαού της, ο οποίος καταφρονείται ιταμώς δεδομένου ότι δεν λαμβάνεται υπόψη του η γνώμη του για την πορεία του τόπου, η οποία ακολούθως θα κρίνει εν πολλοίς την ίδια την τύχη του.

Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αιθεροβατούμε και η ως άνω ανάλυση ερείδεται εις απτά και αδιάσειστα ιστορικά τεκμήρια τα οποία πέραν από τα προαναφερθέντα εξικνούνται άχρι σήμερον (Συμφωνία των Πρεσπών –ανεξαρτήτως κομματικού χρώματος) εδράζονται εις το γεγονός ότι η Ελλάς καθίσταται οιονεί σιδηροδέσμια.

Εντούτοις το ερώτημα το οποίο εν προκειμένω αναφύεται ότι εάν η αναφανδόν αυτή και πρόωρη κίνησή της, τηρουμένων των αναλογιών ισχύος της Ελλάδας καίτοι ανήκει εις το Δυτικό μπλοκ, να εμπλακεί ευθέως εις την «τιτάνια» τοιαύτη σύγκρουση ανακατανομής της παγκόσμιας ισχύος, διακινδυνεύοντας την οριστική ρήξη με την Ρωσία, θα παράξει το επθυμητό αποτέλεσμα, διότι φρονώ ότι πλέον ορθή βιώσιμη στάση θα ήτο η ουδέτερη και η παράλληλη διαπραγμάτευση όρων αναφορικώς με την Τουρκία η οποία αυθαιρετεί αδιαλείπτως παρά τις συστάσεις από την Ευρώπη δια την συστηματική παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Εν άλλοιος λόγοις ενόψει των καινοφανών συσχετισμών, πιθανολογώ ότι η Ελλάς δέον όπως σταθεί εις το ύψος των περιστάσεων, ασφαλώς εν των ρεαλιστικό πλαίσιο και τροχιά εις την οποία κείται όμως έχουσα την ευαίσθητη αυτή περίοδο το σθένος και την ευφυία να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο δια το συμφέρον της, αίροντας τις αγκυλώσεις περί Δύσης ή ενίοτε Ανατολής αλλά και τους ατελέσφορους συναισθηματισμούς περί της Δύσης.

Πέραν της ως άνω τεθειμένης εύλογης εκδοχής περί της στάσεως της Πατρίδας μας ως προς τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ελλάδα, μία πρόσθετη απορία γεννάται σχετικώς προς την αδράνειά της περί της Κύπρου.

¨Όμως πέραν τις τεταμένες γεωστρατηγικές ισορροπίες δύναται κανείς να καταδείξει και την σύγκρουση δύο πολιτισμών, αφενός της παγκοσμιοποίησης, -της κατάλυσης των εθνών, της πτωχοποιημένης Ευρώπης και εν γένει την κατάργηση της οντολογικής κανονικότητας μέσω των προωθουμένων ιδεολογημάτων του διαλυτικού πολιτισμικού μαρξισμού υπό την επίφαση των δοτών δημοκρατιών καθότι οι κυβερνήσεις σφετερίζονται την λαϊκή κυριαρχία και επί τη πράξη καταργούν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα των πολιτών, ιδίως αυτά του τύπου και της ελευθερίας εκφράσεως, ποινικοποιώντας την διαφορετική άποψη και διώκοντας τον αντιφρονούντα ως επικίνδυνο δια την δημόσια τάξη και ασφάλεια, υπό την εποπτεία της νεοπαγούς Ιεράς Εξετάσεως, δηλονότι αυτή ταύτη της Αστυνομίας της σκέψεως, άρα πρόκειται δια ιδιότυπες δικτατορίες) και εξ ετέρου μίας αναδυόμενης  οιονεί αυτοκρατορίας Ρωσίας-Κίνας με προϊούσα δυναμική, ενεργειακή, τεχνολογική, στρατιωτική και οικονομική εξέλιξη.

Ο φερόμενος ως δυτικός πολιτισμός Ευρώπης-Η.Π.Α ευρίσκεται εις προκεχωρημένη σήψη διότι δεν έχει να επιδείξει τίποτε πέραν από προπαγάνδα, καταναλωτική ευήθεια, και σεξουαλική βία και χυδαιότητα, πρόκειται δια μία αποσυντεθειμένη πραγματικότητα η οποία εμφορείται εξ ουδενός οράματος.

Ανεξαρτήτως της ως άνω αντικειμενικής πραγματικότητας, περί των ισορροπιών των διεθνών σχέσεων, το ακανθώδες είναι ότι η κυβέρνηση αντί να εκθέσει την αντικειμενική πραγματικότητα και να προσδώσει ρεαλιστικά τις ορθές διαστάσεις του καίριου τούτου ζητήματος προς τους πολίτες την αποκρύπτει επιμελώς μετερχόμενη παντείου προσφόρου τρόπου.

Αντί αυτού, ασκεί φαιά προπαγάνδα επιχειρώντας να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη προς την μία απατηλή και άκρως ψευδή κατεύθυνση, πράγμα το οποίο δεν ωφελεί σε τίποτε, ούτε αφενός παραθέτει την πραγματική συμπεριφορά και στάση της εν λόγω κυβερνήσεως  αλλά ούτε αφετέρου η διαστρέβλωση της πραγματικότητας κατατείνει προς ορισμένη ποιοτική εξυπηρέτηση τους πολίτες.

Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάς συμπεριφέρεται με γνώμονα αμιγώς την παροχή διαπιστευτηρίων υποταγής προς τους συμμάχους άνευ διεκδικήσεως ουδενός κέρδους επ’ ωφελεία της Πατρίδας μας, μακροπρόθεσμα εμβάλλοντας μας, κατά το μάλλον ή ήττον σε τροχιά ρήξης με την «Ανατολή» ήτοι των Ρωσικο-Κινεζικό άξονα.

Το αξιοκατάκριτο καθίσταται η αντίληψη της κυβερνήσεως σχετικώς προς τον λαό, ένθα δέον όπως πληροφορήσει αντικειμενικά περί της πολιτικής της και όχι να αποπειράται, υποτιμώντας την κοινή γνώμη,  επί τω τέλει, ίνα καλλιεργήσει μία αναληθή εικόνα εις βάρος της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας, διότι τούτο αντίκειται στους θεμελιώδεις κανόνες της γεωστρατιγικής, δηλαδή δεν υφίσταται αναιτιώδη δράση άνευ αντιδράσεως, αλλά και ούτε η Δύση καθίσταται άμοιρη ευθυνών, διότι εν προκειμένω, ως είρηται ανωτέρω, δεν τίθεται ζήτημα συναισθηματισμού αλλά ελλόγων ορθολογιστικών κινήσεων, ένεκεν της παγκόσμιας ανακατανομής της ισχύος επί μακρόν.

Συνελόντι ειπείν το ύπατο διακύβευμα καθίσταται εις το εξής: εις ποία γεωπολιτική επένδυση, θα επιδοθεί  η Πολιτεία εξ αφορμής των αυτών συσχετισμών, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου και ουχί  τις μικροπολιτικές κομματικές σκοπιμότητες  και τους ιδιοτελείς σχεδιασμούς των πολιτικών της θεσμικής ελίτ, η οποία αδιαφορεί εν γένει δια τον Ελληνικό λαό ή τον άγει πιθανών χαιρέκακα και αυτάρεσκα προς μία πιθανή ανάμιξη σε πολεμική σύρραξη.

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Previous Article

Στρατιωτικός αναλυτής: O Πούτιν ούτε τρελός είναι, ούτε η ρωσική εισβολή έχει αποτύχει

Next Article

Δεύτερο «όχι» από Άγκυρα για κλείσιμο εναέριου χώρου για τα ρωσικά αεροσκάφη: «Πρέπει να αποτραπεί μία κλιμάκωση»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε την Παρασκευή ότι η κατάσταση…